Disclaimer

Apotheekbezorgt.nl (hierna Apotheekbezorgt.nl) of de bij haar aangesloten apotheken stelt haar uitingen (website en overige (digitale) communicatie-uitingen zoals nieuwsbrief of serviceberichten) met de grootst mogelijke zorg samen en werkt deze uitingen regelmatig bij. Het kan voorkomen dat er onjuistheden en/of onvolledigheden op de uitingen staan, Apotheekbezorgt.nl of de bij haar aangesloten apotheken en staat dan ook niet in voor de volledige juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze uitingen. De informatie op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. De informatie is geschreven in beknopte vorm en niet uitputtend. De informatie kan niet als vervanging van een consult of behandeling bij een arts worden gezien. Evenmin kan aan de informatie op deze website diagnostische of therapeutische waarde worden ontleend.

Apotheekbezorgt.nl en de aangesloten apotheken zijn niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn Apotheekbezorgt.nl en de aangesloten apotheken niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden.

Colofon

Het redactieteam van Apotheekbezorgt.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het redactieteam bestaat uit de aangesloten apothekers en een contentmanager.

De content weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van Apotheekbezorgt.nl. Content is van harte welkom. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te redigeren of te weigeren.

Heeft u een vraag, klacht of een opmerking? Stuur dan een e-mail: E [email protected].

De website uitingen bevatten ook links naar websites van derden, die niet onder de controle van Apotheekbezorgt.nl of de aangesloten apotheken vallen. Apotheekbezorgt.nl en de aangesloten apotheken zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze uitingen. Apotheekbezorgt.nl biedt links van derden slechts aan als service en is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan deze bedrijven.

Copyright

Alle rechten berusten bij Apotheekbezorgt.nl Nederland, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Denkt u ondanks onze zorgvuldigheid rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op Apotheekbezorgt.nl? Neem dan contact met ons op.